KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

ANİKYA İZNİK ÇİNİ, yenilikçi ürünler geliştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlamayı
 
hedeflemektedir.
 
İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, müşteri odaklı bir yönetim
anlayışıyla; ürün ve hizmet kalitesinde verimliliği ve kaliteyi artırmak ve zamanında teslimatı
 
sağlayacak bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.
 
Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip
 
uygulanmasını taahhüt eder.
 
Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla
 
tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri arttırır.
 
ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen
iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir ürün ve hizmet sunmak için,
Kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak
 
ve yürütmektir.
 
Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve
 
etkin çalışma sistemi oluşturmaktır.
 
GENEL MÜDÜR